Easy English with Krusawasd เรียนภาษาอังกฤษ กับ ครูสวัสดิ์

Subtitle

Profile Krusawasd

-ครูดีเด่น ปี 2543 (ภาษาต่างประเทศ)
-ครูแกนนำ ปี 2545 (ภาษาต่างประเทศ)
-ครูต้นแบบ ปี 2546 (ภาษาต่างประเทศ)
-ครูดีเด่น (Teacher award) ปี 2553 (ภาษาต่างประเทศ)
   (วันครูประจำปี 2553 จังหวัดขอนแก่น)

ปัจจุบัน ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์

                                                                 สพม. เขต 25   

 

 

Members Area

Recent Photos

Recent Blog Entries

Conversation link

ลิ้งสนทนาน่าสนใจ
 อ.อดัม...ครับ
-wink wink english
tape17JAN2011)